Beste kiezer op de VVD: Bedankt voor uw PS stem!

19 mrt 2015 - Alle kiezers die een stem op de VVD hebben uitgebracht voor de Provinciale Staten 2015: bedankt!LEES VERDER

Woensdag 18 maart 2015: verkiezingen

18 mrt 2015 - Vandaag, woensdag 18 maart is het zover: dan stemt Nederland voor nieuwe Provinciale Staten en waterschapsbesturen. De Provinciale Staten kiezen vervolgens in mei de nieuwe Eerste Kamer. Met andere woorden: dit zijn ontzettend belangrijke verkiezingen.LEES VERDER

18 maart 2015: stem ook op de Waterschappen

7 mrt 2015 - Beste VVD'er en liberalen,LEES VERDER

Economische groei zet door

6 mrt 2015 - Donderdg 5 maart maakte het CPB de nieuwe groeiramingen bekend en de rekenmeesters verwachten dat de Nederlandse economie gestaag door blijft groeien. Dit jaar met 1,7 procent en volgend jaar met 1,8 procent.LEES VERDER

Geslaagde VVD Nieuwjaarsreceptie op 22 januari

25 jan 2015 - We kunnen terugkijken op een geslaagde Nieuwjaarsreceptie VVD afdeling Oud-BeijerlandLEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Weblog

Zijn achtergevels het aankijken waard?

11 mrt 2015 door dhr. Bauke Rinsma

Na de nu gerealiseerde opknapbeurt van de Bierkade en de (gedempte) Scheepmakershaven vallen de achtergevels van zowel de Oostdijk als de Molendijk, extra op. Ja, dat heb je soms met achtergevels die, toen op de kade en de voormalige haven gericht, vandaag de dag meer gericht zijn op de voorzijde. Die achtergevels zijn daardoor verwaarloosd en zijn aan een cosmetische opknapbeurt toe.  In februari stond dan ook op de raadsagenda een voorstel hier iets aan te doen. Aan de raad werd een verordening voorgelegd om met subsidies en/of leningen eigenaren te bewegen die cosmetische opknapbeurt, aan de achtergevels, ter hand te nemen. Ons centrum verdient natuurlijk die aandacht. Onze raad heeft indertijd,  met steun van onze lokale VVD,  niet voor niets ingestemd met het verstrekken van geldelijke steun om ons centrum aantrekkelijk te houden. Het in het collegevoorstel neergelegde voorstel om voor die opknapbeurt subsidies te verstrekken aan eigenaren van de panden aan de Oost- en Molendijk ging onze fractie echter te ver. In haar constructieve rol binnen de oppositie heeft onze fractie dan ook ferm bezwaar gemaakt tegen het verstrekken van belastinggelden voor dit doel.  Dit standpunt bracht coalitiepartijen er toe onze fractie te vragen of onze VVD fractie het voorstel zou amenderen.  Dat wel natuurlijk maar onze fractie merkte fijntjes op dat bij een zetelverdeling van 12 tegen 7 zo’n amendement weinig kans zou maken.meer...

Onze fractie

De VVD is momenteel met twee leden vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Oud-Beijerland.

Heeft u vragen waar de VVD voor in de bres kan springen? Stel ze gerust aan de fractieleden.

Wilt u meer weten waar Conny Verbaas en Bauke Rinsma voor staan?

Kijk dan bij hun profiel via Afdeling / Fractie. Daar treft u ook hun e-mail adres aan.

Fractievoorzitter is Conny Verbaas.

Conny Verbaas


Tweede raadslid is Bauke Rinsma.

Peiling

Verwacht u dat het kabinet, ondanks de verschuivingen in de Eerste Kamer, haar werk kan afmaken?


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid